Mathias Cöster

prismodeller och affärsekologin

"Fem olika reglage som hjälper er att sätta rätt pris" Mathias Cöster, docent i industriell teknik vid Uppsala Universitet, forskar om digitalisering och sambandet mellan prismodeller, affärsmodeller och affärsekologier samt om organisationers styrning för att uppnå hållbarhetsmål.

Login