Affärsplanen och hållbarhetsrapporten

Att sätta en hållbar strategisk inriktning är viktigt, men för att verkställa den behöver man verkligen ha hela organisationens passion, engagemang och driv bakom sig. En organisation som är beredd att ge allt!

Vi använder oss av modellen backcasting som betyder att ni först beskriver er verksamhet i ett framtida drömscenario då er verksamhet är helt hållbar, det vill säga att ni gynnar såväl planeten som mänskligheten, och kopplar detta drömläge till Agenda 2030, er vision och långsiktiga hållbara affärsmål. Detta drömscenario är A.

Från drömscenario A tar vi oss till nuläget B.

I B tar vi ett första steg i en traditionell SWOT (hot och möjligheter samt företagets styrkor och svagheter) men här kopplad till en dubbel omvärldsanalys och dubbel väsentlighetsanalys enligt direktiven från EU (CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive). Vi kartlägger er värdekedja och den påverkan ni har på omvärlden samt kartlägger omvärldens påverkan på ert företag, med hjälp av workshops och intressentdialoger. Tillsammans hittar vi det viktigaste av det viktiga!

I C ställer vi oss i det framtida drömscenariot, i en brainstorm tar vi sedan tillsammans fram de strategiska åtgärder ni vidtog för att nå drömscenariot.

I D tar vi fram mål, mätetal enligt ESRS (European Sustainability Reporting Standards) och handlingsplan.

Att få med sig hela organisationen är som att skala en lök

Vi gör inte allt på en gång, utan går i flera varv och för varje varv tar vi med oss fler och fler av era kollegor och intressenter. Ett första steg är att få med sig styrelsen och ledningsgruppen, i nästa steg alla medarbetare, för att i ett tredje steg få med oss alla leverantörer, samarbetspartners och kunder.

Login