Backcasting: ABCD och Uppföljning

Att sätta en hållbar strategisk inriktning är viktigt, men för att verkställa den behöver man verkligen ha hela organisationens passion, engagemang och driv bakom sig.

Vi använder oss av modellen backcasting som betyder att ni först beskriver er verksamhet i ett framtida drömscenario då er verksamhet är helt hållbar, det vill säga att ni gynnar såväl planeten som mänskligheten, och kopplar detta drömläge till Agenda 2030 och er vision. Detta drömscenario är A.

Från drömscenario A tar vi oss till nuläget B.

I B tar vi ett första steg i en traditionell SWOT (hot och möjligheter samt företagets styrkor och svagheter) men här kopplad till en komplett omvärldsanalys som inkluderar hållbarhet. I nästa steg kan vi fördjupa nuläget med en beskrivning av kundens affärsekologi samt er värdekedja. Vi undersöker  hur ni påverkar samtliga intressenter och planeten steg för steg i värdekedjan. Vi avslutar det fördjupade nuläget med att ta fram en väsentlighetsanalys.

I C ställer vi oss i det framtida drömscenariot, i en brainstorm tar vi sedan tillsammans fram de strategiska åtgärder ni vidtog för att nå drömscenariot.

I D tar vi fram mål och handlingsplan.

Att få med sig hela organisationen är som att skala en lök

Vi gör inte allt på en gång, utan går i flera varv och för varje varv tar vi med oss fler och fler av era intressenter. Ett första steg är att få med sig ledningsgruppen, i nästa steg alla medarbetare, för att i ett tredje steg få med oss alla leverantörer, samarbetspartners och kunder.

Login