Hållbar affärsutveckling

Branschspecifika hållbarhetsgrupper

Kroka arm med din bransch i omställningen

Omställningen till en cirkulär ekonomi  är ett kolossalt samarbetsprojekt genom hela värdekedjan och omfattar alla era kunder, leverantörer och samarbetspartners. För att hitta samarbeten behöver vi träffas för att få ny kunskap tillsammans och kroka arm med varandra.

Hållbarhetsgruppen inom fordonsindustrin startade vi tillsammans med medlemmarna i FKG hösten 2023. Om du vill delta där eller starta en egen hållbarhetsgrupp i er bransch kan du kontakta Per. Fredriksson@Sverige2030.com

Login