Hållbar affärsutveckling

Föreläsare

Vi affärsutvecklar för en hållbar framtid

Vi utbildar och processleder styrelser, ledningsgrupper och alla medarbetare i hållbar affärsutveckling, där vi tillsammans med de främsta hållbarhetsexperterna inspirerar med ny kunskap inom hållbar affärsutveckling och samtidigt jobbar i kreativa workshops för att kunna hitta era framtida konkurrensfördelar. Vi sätter även upp företagsunika ledarnätverk inom företagsgrupperingar, branschföreningar och koncerner.

Vi bjuder på ett första rådgivningsmöte!

Kontakta Sverige:2030

Login