Ligger ni i framkant eller ligger ni efter?

Vi behöver fortfarande förhålla oss till samma marknadsekonomiska sanningar som förut, så som att skapa ny konkurrenskraft och öka värdet på våra produkter och tjänster, expandera på nya marknader samt hitta nya kunder och sälja mer på befintliga kunder. Och vi behöver mer än någonsin öka innovationstakten och engagemanget hos alla medarbetare.

Men med den stora skillnaden att vi idag behöver jobba med hållbar affärsutveckling utifrån planetens begränsade resurser och tålighet, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Vilka nya affärsmöjligheter och styrkor kan ni skapa tack vare hållbar affärsutveckling?

Vi utbildar och processleder styrelser, ledningsgrupper och alla medarbetare i hållbar affärsutveckling, där vi tillsammans med de främsta hållbarhetsexperterna inspirerar med ny kunskap inom hållbar affärsutveckling och samtidigt jobbar i kreativa workshops för att kunna hitta era framtida konkurrensfördelar. Vi sätter även upp företagsunika ledarnätverk inom företagsgrupperingar, branschföreningar och koncerner.
Tillsammans når vi globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Varmt välkommen till oss!

Login