Hållbar affärsutveckling

Om oss

Vårt existensberättigande

Näringslivet i står mitt en gigantisk omställning, från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi, från att bara se till sina egna intressen till att medverka i industriella symbioser. För att vara relevant i framtiden behöver varje organisation bidra med en hållbar omställning av sin egen kärnverksamhet, men det räcker inte!  För att skapa en cirkulär ekonomi och en industriell symbios behöver vi kroka arm med våra leverantörer, samarbetspartner, kunder och hela samhället.

Men det räcker inte heller!

Vi behöver få med oss alla målen i Agenda 2030, både de ekologiska, de sociala och de ekonomiska. Det gäller att hitta den framtida lönsamma affären som gynnar planeten och mänskligheten. Och et är anledningen till arför Sverige:2030 finns!

Blir du nyfiken på hur vi tänker, kontakta oss gärna vi älskar att prata hållbar affärsutveckling!


 • 2024-02-08 14:05 Pia Anderson, Våra föreläsare

  Pia Anderson

  Moderator och grundare till Uppsala:2030 och Sverige:2030

  Pia processleder företagens affärsutveckling från Agenda 2030, visionen, affärsidé, affärsmodell, värderingar, strategier, och skapar utvecklingsprojekt tillsammans med företagens medarbetare, ledningsgrupp och styrelse.

  info
 • 2024-02-08 14:06 Per Fredriksson, Våra föreläsare

  Per Fredriksson

  grundare av Sverige:2030, tidigare vd och koncernchef

  "1. Inriktning, 2. Organisation, 3. Investering och 4. Finansiering". Per har jobbat som VD och koncernchef i bolag inom bygghandel, träindustri, distributionsföretag och husföretag. Från bolag med en omsättning på 100 MSEK och 30 anställda till bolag med en omsättning på 2 300 MSEK och 730 anställda. Fokuset är att utveckla organisationer och hans ledarskap kännetecknats av tydlighet och starkt lönsamhetsfokus.

  info
 • 2024-02-08 14:11 Mia Ulin, Våra föreläsare

  Mia Ulin

  erfaren kommunikatör, copywriter och journalist

  ”Jag får andra att begripa vad du vill ha sagt, från snack till verkstad.” Att berätta om sitt hållbarhetsarbete för kunder, leverantörer och medarbetare är viktigt, men svårt. Det är lätt att hamna i fallgropar som ger motsatt effekt. Med utgångspunkt från era hållbarhetsstrategier i affärsplanen lyfter Mia fram den fakta som är relevant för er målgrupp på ett trovärdigt och transparent sätt för webb, nyhetsbrev och sociala medier. Med kunskap om och känsla för vad man kan, får och bör säga.”

  info
Login