Hållbar affärsutveckling

Om oss

Vårt existensberättigande

Näringslivet i står mitt en gigantisk omställning, från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi, från att bara se till sina egna intressen till att medverka i industriella symbioser. För att vara relevant i framtiden behöver varje organisation bidra med en hållbar omställning av sin egen kärnverksamhet, men det räcker inte!  För att skapa en cirkulär ekonomi och en industriell symbios behöver vi kroka arm med våra leverantörer, samarbetspartner, kunder och hela samhället.

Men det räcker inte heller!

Vi behöver få med oss alla målen i Agenda 2030, både de ekologiska, de sociala och de ekonomiska. Det gäller att hitta den framtida lönsamma affären som gynnar planeten och mänskligheten. Och et är anledningen till arför Sverige:2030 finns!

Blir du nyfiken på hur vi tänker, kontakta oss gärna vi älskar att prata hållbar affärsutveckling!


Login