Vi affärsutvecklar för en hållbar framtid

Vi utbildar och processleder styrelser, ledningsgrupper och alla medarbetare i hållbar affärsutveckling, där vi tillsammans med de främsta hållbarhetsexperterna inspirerar med ny kunskap inom hållbar affärsutveckling och samtidigt jobbar i kreativa workshops för att kunna hitta era framtida konkurrensfördelar. Vi sätter även upp företagsunika ledarnätverk inom företagsgrupperingar, branschföreningar och koncerner.

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtvbnRha3RAc3ZlcmlnZTIwMzAuY29tP3N1YmplY3Q9UsOlZGdpdm5pbmciIHRhcmdldD1fYmxhbms+a29udGFrdEBzdmVyaWdlMjAzMC5jb208L2E+
Vi bjuder på ett första rådgivningsmöte!

Pia Anderson grundare av Sverige:2030, Uppsala:2030 och modellen 5Vtill5P
"Bygg det goda varumärket och kunderna blir era bästa säljare"
Pia är grundaren till Uppsala:2030 och programledare för nätverket. I nätverket processleder hon företagens affärsutveckling från Agenda 2030, visionen, affärsidé, affärsmodell, värderingar, strategier, och skapar utvecklingsprojekt tillsammans med företagens medarbetare, ledningsgrupp och styrelse. Hon har bland annat skrivit boken ”Bygg det goda varumärket” och är en flitigt anlitad föreläsare i varumärkesfrågor.

Per Fredriksson grundare av Sverige:2030, tidigare vd och koncernchef
"1. Inriktning, 2. Organisation, 3. Investering och 4. Finansiering".
Per har jobbat som VD och koncernchef i bolag inom bygghandel, träindustri, distributionsföretag och husföretag. Från bolag med en omsättning på 100 MSEK och 30 anställda till bolag med en omsättning på 2 300 MSEK och 730 anställda. Fokuset är att utveckla organisationer och hans ledarskap kännetecknats av tydlighet och starkt lönsamhetsfokus.

Louise Hård af Segerstad en brygga mellan forskning och praktik
"Vi når de globala målen genom tvärvetenskaplig forskning!"
Louise har en 20 årig erfarenhet i att verka som en brygga mellan forskningen på Stockholm Resilience Centre och som praktiker inom olika verksamhetsområden. Louise är en resiliensexpert och har samverkat med alla aktörer i samhället: företag, kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter.

Marika Haeggman systemekologi och resiliens
"Måla upp, utforska och förtydliga forskningsrön och systemsamband".
Marika är en uppskattad föreläsare inom flera expertområden, så som social-ekologisk resiliens, planetens gränser, ekosystemtjänster och matproduktion. Hon är också en god skribent och älskar att sätta penna till papper, eller fingrar till tangentbord, för att måla upp, utforska och förtydliga forskningsrön och systemsamband

Fredrik Moberg och vår uppfinningsrika natur
Mer ”I have a dream” än ”I have a nightmare”
Fredrik har en doktorsexamen i systemekologi och har mer än tjugo års erfarenhet som forskare, hållbarhetsexpert och miljökommunikatör. Han har specialiserat sig på att göra forskningen om planetens klimat och ekosystem mer tillgänglig och användbar för såväl offentlig som privat sektor, med uppdragsgivare som Sida, regeringen, FN:s miljöprogram UNEP och ett flertal företag.

Jon-Erik Dahlin gamification och utbildning
"Gör världen bättre med hjälp av spel"
Jon-Erik har 20 års erfarenhet som forskare, föreläsare och konsult inom hållbar utveckling, hållbar produktion och energiteknik. Med en bakgrund som plasmafysiker och fusionsforskare har han sedan sadlat om till utbildningsutvecklare och entreprenör inom hållbarhetskommunikation. Jon-Erik vill hjälpa fler att känna det självförtroende de behöver för att kavla upp ärmarna och jobba för en bättre värld.

Mathias Cöster prismodeller och affärsekologin
"Fem olika reglage som hjälper er att sätta rätt pris"
Mathias Cöster, docent i industriell teknik vid Uppsala Universitet, forskar om digitalisering och sambandet mellan prismodeller, affärsmodeller och affärsekologier samt om organisationers styrning för att uppnå hållbarhetsmål.

Mia Ulin, erfaren kommunikatör, copywriter och journalist
”Jag får andra att begripa vad du vill ha sagt, från snack till verkstad.”
Att berätta om sitt hållbarhetsarbete för kunder, leverantörer och medarbetare är viktigt, men svårt. Det är lätt att hamna i fallgropar som ger motsatt effekt. Med utgångspunkt från era hållbarhetsstrategier i affärsplanen lyfter Mia fram den fakta som är relevant för er målgrupp på ett trovärdigt och transparent sätt för webb, nyhetsbrev och sociala medier. Med kunskap om och känsla för vad man kan, får och bör säga.”

Login