Hållbarhetsnätverk

Vi driver det öppna hållbarhetsnätverket Sverige:2030 som sänds från Uppsala fem gånger per år.

Just nu har vi två fysiska hubbar, en i Uppsala och en som vi driver tillsammans med Grant Thornton  i Umeå.

Och kom ihåg att du alltid kan delta på zoom.

Login