Louise Hård af Segerstad

en brygga mellan forskning och praktik

"Vi når de globala målen genom tvärvetenskaplig forskning!" Louise har en 20 årig erfarenhet i att verka som en brygga mellan forskningen på Stockholm Resilience Centre och som praktiker inom olika verksamhetsområden. Louise är en resiliensexpert och har samverkat med alla aktörer i samhället: företag, kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter.

Login