Marika Haeggman

systemekologi och resiliens

"Måla upp, utforska och förtydliga forskningsrön och systemsamband". Marika är en uppskattad föreläsare inom flera expertområden, så som social-ekologisk resiliens, planetens gränser, ekosystemtjänster och matproduktion. Hon är också en god skribent och älskar att sätta penna till papper, eller fingrar till tangentbord, för att måla upp, utforska och förtydliga forskningsrön och systemsamband

Login