Mia Ulin

erfaren kommunikatör, copywriter och journalist

”Jag får andra att begripa vad du vill ha sagt, från snack till verkstad.” Att berätta om sitt hållbarhetsarbete för kunder, leverantörer och medarbetare är viktigt, men svårt. Det är lätt att hamna i fallgropar som ger motsatt effekt. Med utgångspunkt från era hållbarhetsstrategier i affärsplanen lyfter Mia fram den fakta som är relevant för er målgrupp på ett trovärdigt och transparent sätt för webb, nyhetsbrev och sociala medier. Med kunskap om och känsla för vad man kan, får och bör säga.”

Login