Per Fredriksson

grundare av Sverige:2030, tidigare vd och koncernchef

"1. Inriktning, 2. Organisation, 3. Investering och 4. Finansiering". Per har jobbat som VD och koncernchef i bolag inom bygghandel, träindustri, distributionsföretag och husföretag. Från bolag med en omsättning på 100 MSEK och 30 anställda till bolag med en omsättning på 2 300 MSEK och 730 anställda. Fokuset är att utveckla organisationer och hans ledarskap kännetecknats av tydlighet och starkt lönsamhetsfokus.

Login