Pia Anderson

Moderator och grundare till Uppsala:2030 och Sverige:2030

Pia processleder företagens affärsutveckling från Agenda 2030, visionen, affärsidé, affärsmodell, värderingar, strategier, och skapar utvecklingsprojekt tillsammans med företagens medarbetare, ledningsgrupp och styrelse.

Login