Sten Widmalm

Professor i statsvetenskap Uppsala universitet.

Sten Widmalm undervisar i jämförande politik, demokratisk utveckling, offentlig förvaltning och krishantering. Sten Widmalm är även medförfattare till boken Skör Demokrati som behandlar frågan om det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning.

Login