Utbildningar/föreläsare

Vi har hållit i två olika utbildningar inom Yrkeshögskolan tillsammans med Folkuniversitetet. Utöver det håller vi även i en hel del föreläsningar med syfte att inspirera till en hållbar omställning.

Vi har även en digital utbildning som du kan testa. Köp den utbildningen här.

Login