Elsa Malmqvist

Advokat och affärsjurist på Lindahl

Elsa arbetar främst med arbetsrätt och compliancefrågor. Hon agerar ofta som rådgivare till arbetsgivare i legala frågor som rör anställningar, arbetsmiljö, utredningar och policyarbete. Elsa har varit med och tagit fram Lindahls visselblåsartjänst.

Login