Hållbar affärsutveckling

Event

27 juni 2024

Almedalen - Hur ser företagens affär ut 2050 och vilka samarbeten behövs?

Näringslivets hållbara omställning förutsätter att vi vidgar våra nätverk och tidsperspektiv för att hitta nya hållbara affärsmöjligheter och arbetssätt. Här får du möjlighet att utbyta erfarenheter med olika branscher och kommuner om vilka samarbeten som behövs för att stötta företagen i omställningen.

Vi vänder oss till alla som har ett ansvar för näringslivets framtida lönsamhet och tillväxt, både som näringslivschef och företagare.

Under seminariet kommer du att få lyssna på några företag som ser hållbarhetsarbetet som avgörande för sin framtida affär, men också ta del av den senaste forskningen och hur man som näringslivschef kan stötta företagen i utvecklingen.

Vi vill finnas kvar 2050!
Så är den hållbara omställningen avgörande för vår existens i framtiden. – Joel Grauman, hållbarhetsansvarig LF Uppsala

Hur entreprenörsföretag bidrar till svenskt näringsliv, och hur ESG-perspektivet bidrar med nya möjligheter – Henrik Johansson, vd för Grant Thornton.

Vad säger forskningen?
Den hållbara omställningen en central plats i affärsplan och budget. – Mathias Cöster, universitetslektor vid Uppsala universitet.

Vi krokar arm för ett hållbart näringsliv!
Nätverkens betydelse för omställningen. – Charlotte Skott, näringslivsdirektör i Uppsala kommun.

Tid för diskussioner och nätverkande om hur vi tillsammans kan inspirera och vägleda företagen att hitta lönsamhet i den hållbara omställningen.

Vi ses på Hästgatan 24 i Visby!


Våra föreläsare den 27 juni 2024

Henrik Johansson

Vd Grant Thornton

Henrik har ett stort engagemang i entreprenörskapsfrågor och han trycker på att näringslivet har en viktig roll att fylla för tillväxt och hållbar utveckling. Grant Thorntons vision är skapa framtiden tillsammans med entreprenörsföretag och Henrik Johansson menar att näringslivet och entreprenörsföretagen som förändringskraft är viktig.

Charlotte Skott

Näringslivsdirektör Uppsala kommun

Charlotte arbetar idag både som näringslivsdirektör i Uppsala kommun och som chef för Destination Uppsala. Hon har sedan tidigare erfarenhet från ledande positioner inom destinationsutveckling och besöksnäring, både från privat och offentlig sektor och är engagerad i många olika nätverk i staden.

Joel Grauman

Hållbarhetsansvarig LF Uppsala

"Hur kan vi göra affärer på ett hållbart sätt? Hur bygger vi varumärken som är symboler för positiv förändring? För mig finns det inga motsättningar mellan affärer och hållbarhet. För att skapa en stark verksamhet och ett starkt varumärke på lång sikt finns ett behov av interaktion mellan dessa." Joel är en affärsinriktad hållbarhetsexpert med erfarenhet från många olika områden.

Mathias Cöster

Universitetslektor Uppsala universitet

Det huvudsakliga forskningsintresset är digitalisering och hur den påverkar prismodeller, affärsmodeller och affärsekologier. Studerar även för närvarande organisationers styrsystem för hållbar utveckling. Deltar i Uppsala universitets forskarskola i Hållbar utveckling. Dessutom verksam i olika sammanhang utanför universitetet, t.ex. styrelseledamot i näringslivsföreningen Tillväxt Gotland.

Pia Anderson

Moderator och grundare av Sverige:2030

Pia processleder företagens affärsutveckling från Agenda 2030, visionen, affärsidé, affärsmodell, värderingar, strategier, och skapar utvecklingsprojekt tillsammans med företagens medarbetare, ledningsgrupp och styrelse.


Programmet för Sverige:2030 år 2024
 • 2024-05-14 14:59 Visa läs mer

  27 juni 2024

  Almedalen - Hur ser företagens affär ut 2050 och vilka samarbeten behövs?

  info
 • 2024-05-05 08:00 Visa läs mer

  20 september 2024

  Är du med på den cirkulära hållbarhetsresan? – Hur får du med dig styrelsen, ledningen, alla medarbetare, leverantörer och kunder?

  info
 • 2024-02-06 13:16

  25 oktober 2024

  Företagen mäter koldioxidutsläpp men hur påverkar biologisk mångfald vår framtid?

  info
 • 2024-05-04 10:16

  06 december 2024

  Det hållbara arbetsgivarvarumärket – När blir mångfald lönsamt?

  info

Partners som vi krokat arm med för en hållbar framtid
 • 2024-02-20 08:45
 • 2024-02-12 08:26
Login